NAŠA SPOLOČNOSŤ VÁM PONÚKA
AUTOMATICKÉ SYSTÉMY ZVLHČOVANIA VZDUCHU
OD DÁNSKEHO VÝROBCU FIRMY DAN FUGT.

JEMNÝ FILM, HMLA VYCHÁDZAJÚCA
ZO ZARIADENIA ZABEZPEČUJÚ NEVYTVÁRANIE
KONDENZÁCIE VODY A NÁSLEDNE KVAPKANIE.

JEDNODUCHOSŤ A KVALITA SYSTÉMU ZARUČUJÚ
BEZPROBLÉMOVÝ A HLAVNE BEZÚDRŽBOVÝ CHOD.

PROFESIONÁLNE ZARIADENIA PRACUJÚ
AUTOMATICKY NA ZÁKLADE RIADIACEJ JEDNOTKY,
SNÍMAČA, REGULÁTORA A TRYSIEK.

voda