PRÍKLADY ŠIROKEJ MOŽNOSTI VYUŽITIA:

SKLADY(OVOCIE, ZELENINA, RYBY, DREVO, TECHNICKÉ VYBAVENIE ...)
LAKOVNE (VÝROBA RESP. STRIEKANIE DREVENÝCH OKIEN ...)
VÝROBA (OBALOVÝ MATERIÁL, STOLÁRSTVO, TEXTILNÁ VÝROBA ...)
TLAČIARNE (PRIEMYSELNÉ VELKOKAPACITNÉ TLAČIARNE...)
PRIAME ZVLHČOVANIE (VÝROBKY Z DREVA, TEXTIL A POD.)
DIVADLÁ (VYTVORENIE HMLY, VPLYV VHKOSTI NA HLASIVKY A POD.)
REŠTAURÁCIE (V LETNÝCH DŇOCH „OCHLADZOVANIE“ VZDUCHU NA TERASÁCH)
KANCELÁRIE (OPTIMÁLNA RELATÍVNA VHKOSŤ PRE ČLOVEKA JE 55%)
SKLENÍKY (PESTOVANIE ZELENINY A OVOCIA)
ZNIŽOVANIE PRACHU (TRIEDENIE ODPADU, TVORENIE POPOLČEKA ...)

voda